Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Bukowno
Urząd Miejski w Bukownie

GŁOSÓW  
1336 
237,178,103,113,86,22,75,53,44,79,187,159

Szanowni Państwo!

Budżet Obywatelski Miasta Bukowno (BO) to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych, w którym władze lokalne oddają do dyspozycji Mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy Mieszkaniec może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu partycypacyjnego zostaną przeznaczone.

Pierwsze próby tworzenia budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym przeprowadzono w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. Obecnie coraz więcej miast w Polsce decyduje się na tą formę demokracji bezpośredniej. Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu sami decydują,  które zgłaszane przez nich zadania zostaną zrealizowane.

Do 17 lutego 2017 roku Mieszkańcy Bukowna zgłaszali swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego.

17 marca 2017 roku zakończyła się procedura weryfikacji zgłoszonych wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym. Powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja opublikowała Bazę Wniosków Poprawnych, które zostaną poddane głosowaniu. 

W dniach 20 - 31 marca 2017 roku odbyło się GŁOSOWANIE nad zadaniami poprawnie zgłoszonymi do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno. 

Każdy Mieszkaniec Bukowna, który w roku edycji będzie miał ukończone 16 lat mógł wybrać jedno zadanie ogólnomiejskie i jedno zadanie okręgowe, dotyczące okręgu, w którym zamieszkuje.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu!

WYNIKI głosowania oraz wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zwycięskich zadań została zaprezentowana w sekcji WYNIKI


W budżecie miasta na 2017 rok przewidziano do rozdysponowania kwotę 220.000 zł w podziale:

- 143.000 zł na zadania okręgowe (zgodnie z podziałem środków na poszczególne 6 okręgów),
-   70.000 zł na zadania ogólnomiejskie,
-     7.000 zł na wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją BO.

Wartość jednego zadania okręgowego nie może być mniejsza niż 2.000 zł i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto,
wartość jednego zadania ogólnomiejskiego nie może być mniejsza niż 5.000 zł i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł brutto.

Podział terytorialny konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Dla przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono 6 okręgów"Podlesie""Bór z Przeniem", "Centrum Południe""Centrum Północ""Wodąca",  "Stare Bukowno z Przymiarkami".

Czym są zadania ogólnomiejskie i okręgowe?

Zadania okręgowe to takie, które będą realizowane wyłącznie na terenie danego okręgu – osiedla, ulicy, wspólnoty sąsiedzkiej… 

Zadania ogólnomiejskie to takie, które będą realizowane w więcej niż jednym okręgu.

Wszystkie zadania i inwestycje muszą być ogólnodostępne dla Mieszkańców Bukowna!

Jak zgłaszało się zadania do BO?

Zadania można było zgłaszać od 11 stycznia do 17 lutego 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny on-line lub dostarczenie formularza do Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 - Biuro Podawcze (parter) w godzinach pracy urzędu. 

Zgłaszający musi być stałym Mieszkańcem Bukowna i mieć ukończone 16 lat!

Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługiwało prawo zgłoszenia 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.

Wartość zadania realizowanego w ramach BO może wynieść:

  • dla zadań okręgowych minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 30.000 zł;
  • dla zadań ogólnomiejskich minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 70.000 zł. 

Każda propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy co najmniej 10 uprawnionych Mieszkańców danego okręgu dla zadania okręgowego oraz 10 uprawnionych Mieszkańców Bukowna dla zadania ogólnomiejskiego.

Kiedy odbędzie się głosowanie?

Od 20 lutego br. wszystkie zgłoszone do BO zadania były weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez 10-osobową Komisję ds. oceny formalno-prawnej wniosków z propozycjami zadań. Zadaniem powołanej przez Burmistrza Miasta Komisji było ustalenie formalno-prawnej prawidłowości złożonego wniosku, możliwości jego realizacji w obrębie roku budżetowego edycji, ocena realistyczności wartości zadania określonej we wniosku oraz weryfikację wartości zadania. Komisja była zobowiązana do opublikowania Bazy Wniosków Poprawnych w terminie do 17 marca 2017r. 

Głosowanie nad zadaniami poprawnie zgłoszonymi do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno odbyło się w dniach od 20 marca do 31 marca 2017 roku!

Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługiwało prawo oddania głosu na jedno zadania okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym stale zamieszkuje oraz na jedno zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.

Głosowanie nad zgłoszonymi zadaniami odbywało się w jednej z dwóch form:
  • w formie pisemnej, z wykorzystaniem karty do głosowania dostępnej w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie, Biuro Podawcze (parter) w godzinach pracy urzędu;
  • w formie elektronicznej na formularzu interaktywnym za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.bukowno.pl/budzetobywatelski do 31 marca 2017 r. do godziny 24:00.
Wyniki głosowania.
Wyniki głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w roku edycji 2017 zostaną opublikowane najpóźniej do 28 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.bukowno.pl/budzetobywatelski w zakładce Wyniki.

Szczegółowe zapisy dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno znajdą Państwo w Uchwale Nr XXXV/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno oraz Zarządzeniu Nr 919/2017 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2017 roku..

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod nr: (32) 6261 847, mailowo na adres: kontakt@um.bukowno.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, Referat Organizacyjno-Administracyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
 

Alokacje budżetu

Zadania okręgowe (patrz: okręgi)
143 000,00 zł

Okręg nr 1 "Podlesie" 10 980,00 zł
Okręg nr 2 "Bór z Przeniem" 12 430,00 zł
Okręg nr 3 "Centrum Południe" 26 380,00 zł
Okręg nr 4 "Centrum Północ" 56 010,00 zł
Okręg nr 5 "Wodąca" 14 470,00 zł
Okręg nr 6 "Stare Bukowno z Przymiarkami" 22 730,00 zł

Zadania ogólnomiejskie
70 000,00 zł

Załączniki

  1. UCHWAŁA NR XXXV.233.2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.pdf
  2. ZARZĄDZENIE NR 919.2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2017 roku.pdf
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZADANIA w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.pdf
  4. ZARZĄDZENIE NR 1005.2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 17.03.2017r. w sprawie form oddawania głosów w sprawie wyboru zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego M.Bukowno w 2017 roku i zasad ważności głosów.pdf